Nærøysund Gruppen er et stort konsern som er avhengig av godt samarbeid med leverandører og underentreprenører. Derfor er vi opptatt for å utvikle så gode og effektive løsninger som mulig.

Disse standardvilkår gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av produkter. Kjøpsloven av 13.mai 1988 nr 27 gjelder med de endringer og presiseringer som framgår av vilkårene under.

Leverandøren fakturerer Kunden etterskuddsvis, basert på faktisk gjennomførte Leveringer. Faktura forfaller 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt av Kunden. Betaling av faktura innebærer ikke aksept av fakturaunderlag.

Faktura skal klart angi arbeidsordrenummer, navn på bestiller, hva det enkelte beløp refererer seg til, og alle andre referanser som Oppdragsgiver krever. Bestillinger på over kr. 10 000,- skal skje skriftlig. Eventuell Levering UTEN skriftlig Bestilling fra Kunden vil ikke bli godtgjort.

Dersom det reklameres på en faktura skal hele fakturabeløpet krediteres og det ikke-omtvistede beløpet faktureres på nytt. Dersom faktura ikke oversendes senest 2 måneder etter at Levering er foretatt, anses kravet om betaling for Leveringen som frafalt, med mindre det kan påvises en saklig grunn til at faktura ikke er sendt. Leverandør som overdrar innkreving til tredjemann står fortsatt ansvarlig overfor Kunden ved eventuelle reklamasjoner eller regresskrav. Kunden har rett til å motregne uavhengig av om kravet er overdratt til tredjeperson.

MVA skal være spesifisert i fakturaen.
Faktura skal sendes i EHF-format eller i PDF-format som vedlegg til e-poster oppgitt under. Faktura og eventuelle vedlegg må være i samme fil.

Les om Retningslinjer Åpenhetsloven For leverandører og samarbeidspartnere

Bakkalandet Hotell AS:

Nærøysund Eiendom AS:

Nærøysund Eiendomsutvikling AS:

Nærøysund Entreprenør AS:

Nærøysund Gruppen AS:

Nærøysund Kraftbetong AS:

Nærøysund Mobilknusing AS:

Nærøysund Taxi AS:

Talgø & Nærøysund Boligutvikling AS:

Terråk Industripark AS:

Terråk Kraftverk AS:

917089280@autoinvoice.no

992059524@autoinvoice.no

993636894@autoinvoice.no

992421541@autoinvoice.no

914830834@autoinvoice.no

884188342@autoinvoice.no

918574565@autoinvoice.no

916832508@autoinvoice.no

919233524@autoinvoice.no

926924214@autoinvoice.no

926308661@autoinvoice.no

Vi takker alle våre leverandører for god samarbeid og håper på framtidig vekst sammen.