Arbeider består hovedsaklig av utskifting av forurensede masser med for-og etterarbeider. Vi ser frem til snarlig oppstart🚧✨