Nærøysund Entreprenør har nylig vunnet en betydningsfull kontrakt på nærmere 255 millioner kroner for de kommende fem årene. Denne positive nyheten ble mottatt med glede av daglig leder Stein Okstad og resten av teamet.

Fredagens kunngjøring om driftskontrakten inkluderer vedlikeholdet av rundt 500 kilometer fylkesvei i Nærøysund og Leka, samt deler av Høylandet og Namsos kommune.

Stein Okstad uttrykte tilfredshet over tildelingen og sa, «Vi er glade for denne anerkjennelsen, spesielt med tanke på den betydelige innsatsen vi har lagt ned i anbudsprosessen. Vi er stolte av våre prestasjoner og ser fram til å bidra til utviklingen av vegnettet i regionen.»

Kontrakten vil også medføre vekst i selskapet, kreve anskaffelse av nytt vegrelatert utstyr og gi lokale underentreprenører muligheten til å bidra til prosjektet. Dette vil også skape flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Okstad understreket, «Allerede for halvannet år siden bestilte vi mange nye maskiner, og det ser ut til at det blir god bruk for disse nå. Slik sett passet det bra at vi vant anbudet. Vi ser fram til oppstarten.»

De to driftskontraktene er en del av en ny modell fra Trøndelag fylkeskommune, som gir byggherren større fleksibilitet til å prioritere arbeidene i kontraktsperioden. Dette initiativet har som mål å forbedre samarbeidet og gjøre det enklere for lokale aktører å delta i konkurransen.

Vurderingen av tilbudene ble gjort med fokus på pris, miljø- og bærekraftaspekter, oppgaveforståelse og gjennomføring, samt organisering og tilbudt kontraktsadministrasjon. Nærøysund Entreprenør ble valgt basert på en helhetlig vurdering, og selskapet ser nå frem til å levere kvalitetstjenester for å styrke infrastrukturen i regionen.