Nærøysund Kraftbetong AS

Nærøysund Gruppen     Våre selskaper     Nærøysund Kraftbetong AS

Daglig lederJørn Otto Røed Stiftet2002 Antall ansatte30

Fra vår base i Storbjørkåsen like utenfor landets minste by – Kolvereid – kan vi konstatere at vår bedrift har hatt en eventyrlig utvikling siden oppstarten i 2002.

Nærøysund Kraftbetong har i dag en moderne og effektiv maskinpark – samt 35 svært dyktige medarbeidere. Vi leverer betong, stein og grus til kunder over hele landet, og fra vårt eget kaianlegg skiper vi hvert år ut om lag 150 000 tonn naturgrus og fjell til ulike formål. Nærøysund Kraftbetong er i dag eid av de to investeringsselskapene Nærøysund Invest AS og Okstad Invest AS. Felles for dem begge to er at de er lokalt forankret med lokale eiere.

De er ikke bare på eiersiden Nærøysund Kraftbetong har et lokalt perspektiv. Vi bruker lokale firma for å gi gode ringvirkninger og lokal verdiskapning.

Våre verdier