Referanser / 1128 Viteq- Industritomt

1128 Viteq- Industritomt

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Viteq AS
Periode: 2017
Kontraktsum: 3,5Mkr

Opparbeide tomt

Sprenging og uttak av 35 000 fm3 fjell. Samt opparbeidelse av tomt. Natursteinsmur mot sjø
350 m.