Referanser / 1031 Laksefabrikken

1031 Laksefabrikken

Entreprise: Underentreprise
Byggherre: Gl Bygg AS
Periode: 2019-2021
Kontraktsum: 39Mkr

Grunnarbeid Laksefabrikk

Grunnarbeid til ny laksefabrikk på 9 000 m2. Komplett VA, muring og betongstøp mot sjø,
komplett utomhus arbeid. Totalt fjelluttak på er 1 000 000 fm³, masser foredlet til salgbar vare.