Referanser / 1037 Osan - Settefiskanlegg 1

1037 Osan - Settefiskanlegg 1

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Osan Settefiskanlegg AS
Periode: 2015- 2016
Kontraktsum: 21Mkr

Etablering av industriområde

Etablering av industriområdet for settefiskanlegg. Sprenging 120.000 fm3. Knusing og bortkjøring med
lekter og slepebåt. Legging av rør og avretting av byggetomt. Bistand ved betongarbeider.