Referanser / 1038 Purkholmen

1038 Purkholmen

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Nærøysund Kystservice AS
Periode: 2017-2019
Kontraktsum: 8,5Mkr

Grunnarbeid til fremtidig industriområde

Sprenging og uttak av 47 000 fm³ fjell. Samt opparbeidelse av tomt, OV, drens,
kummer til fremtidig industriområde.