Referanser / 1039 Kråkøy Kai

1039 Kråkøy Kai

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Vikna Kommune
Periode: 2016- 2017
Kontraktsum: 20,5Mkr

Opparbeidelse av kaianlegg

VVA, kabelanlegg til Kråkøy Kai.