Referanser / 1059 Marøya Rorbuer

1059 Marøya Rorbuer

Entreprise: Totalentreprise
Byggherre: Nærøysund Eiendomsutvikling
Periode: 2016- 2017
Kontraktsum: 12,5Mkr

Opparbeidelse av tomt

Uttak og opparbeidelse av tomt. VA og utomhus Muring mot sjø.