Referanser / 1060 Nordøyan Molo

1060 Nordøyan Molo

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Kystverket AS
Periode: 2019-2020
Kontraktsum: 8Mkr

Forsterkning av molo

Forsterkning av molo. Avtaking eksisterende plastringstein, nytt filter lag samt plastring.
Tilført 3 000m³ filterlag/plastringstein. Riving og reetablering av betongkonstruksjoner ca.
90m³. All betong transportert med helikopter