Referanser / 1064 Amfi Rørvik

1064 Amfi Rørvik

Entreprise: Underentreprise
Byggherre: HENT AS
Periode: 2018-2020
Kontraktsum: 8Mkr

Grunnarbeid Amfi Rørvik

Uttaking tomt for Næring og leilighetsbygg. Uttak løsmasser, boring/sprenging, planering for
betong. Omlegging VA og kabelanlegg. Utomhusarbeider: omlegging kryss, senking veg,
kanstein, asfalt etc.