Referanser / 1066 Voksenopplæring Rørvik

1066 Voksenopplæring Rørvik

Entreprise: Totalentreprise
Byggherre: Vikna Kommune
Periode: 2018
Kontraktsum: 2Mkr

Grunnarbeid Voksenopplæring

Grunnarbeider, VA og strøm for nytt voksenopplæring bygg. Opparbeidelse 250 m veg og 30
parkeringsplasser.