Referanser / 1067 Svahylla GS-veg

1067 Svahylla GS-veg

Entreprise: Utførende
Byggherre: Vikna Kommune
Periode: 2020
Kontraktsum: 1,2Mkr

Etablering av Veg

Etablering av 130 m ny G/S veg med tilhørende OV-system og lyspunkter