Referanser / 1077 Nye Hundhammerfjellet

1077 Nye Hundhammerfjellet

Entreprise: Totalentreprise
Byggherre: NTE
Periode: 2019 – 2020
Kontraktsum: 92Mkr

Grunnarbeider med nye oppstillingsplasser for vindmøller

Breddeutvidelse, fjellsprenging og massehåndtering 70 000 fm3 fjell, bygging av veger,
oppstillingsplasser og betongfundamenter til montasje av 12 nye vindturbiner