Referanser / 1086 Kvernhusfossen Kraftverk

1086 Kvernhusfossen Kraftverk

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Clemens Kraft AS
Periode: 2019-2021
Kontraktsum: 41Mkr

Bygging og etablering kraftverk

Etablering 1,7km rørgate Ø1800, Bygging av demning, grunnarbeid og bygging av
kraftstasjon, inntak, etablering av permanent veg inn til anlegget.