Referanser / 1086 Kvernhusfossen Kraftverk

1086 Kvernhusfossen Kraftverk

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Terråk Kraftverk AS
Periode: 2020-2022
Kontraktsum: 35Mkr

Bygging av Kraftverk

Bygging av kraftverk, bestående av inntakskonstruksjon, rørgate, generatorbygning med
utløpskanal, samt to laksetrapper.