Referanser / 1106 Ts- tiltak Trøndelag Fylkeskommune

1106 TS- tiltak Trøndelag Fylkeskommune

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Trøndelag Fylkeskommune
Periode: 2022
Kontraktsum: 25 Mkr

Trafikksikkerhetstiltak Trøndelag

Trafikksikkerhetstiltak i og ved fylkesveger eid av Trøndelag fylkeskommune i Trøndelag. Flere
mindre tiltak i hele fylket. Eksempler på tiltak som ble utført, nye gatelys, stikkrenneskifter,
masseutskiftning, VA og EL.