Referanser / 1107 Veg og vannledning Kråkøya

1107 Veg og vannledning Kråkøya

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Nærøysund Kommune
Periode: 2021-2022
Kontraktsum: 18Mkr

Etablering av veg og vannledning på Kråkøya

Etablering av veg på 3km, herav vannledning PE Ø225, avløpsrør, overvannsrør, kummer
og strømkabel. Oppbygging av veg inkl. asfaltering, gatelys og noe betongarbeider, samt
boring og sprengning 15.000fm3. Trafikkavvikling, koordinering Tensio, naboer mm.