Referanser / 1108 Vannledning Byåsen

1108 Vannledning Byåsen

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Nærøysund Kommune
Periode: 2021-2022
Kontraktsum: 5Mkr

Vann og avløp Byåsen

Utskiftning av infrastruktur, herav vannledning, avløpsrør, overvannsrør, kummer og
strømkabel. Oppbygging av veg inkl. asfaltering, gatelys og noe betongarbeider, samt
boring og sprengning av grøfter. Arbeid foregikk i boligområde på Byåsen i Rørvik.
Trafikkavvikling, koordinering Tensio, naboer mm.