Referanser / 1114 Kolsvik Transformatorstasjon

1114 Kolsvik Transformatorstasjon

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Statnett SF
Periode: 2022
Kontraktsum: 19mKR

Utbygging av eksisterende transformatorstasjon

Grunnarbeid, utomhusarbeider, graving kabelkanaler, trekkerør ifbm utbygging av
eksisterende trafostasjon..
Utbygging av eksisterende transformatorstasjon. bl.a Graving og legging av 1100 meter
trekkerør, 400 kabelkanaler, muring og betongarbeider. Arbeid foregikk innpå
transformatorstasjon. Forsiktig graving og samarbeid med LFS gjennom hele anleggsperioden.