Referanser / 1034 Bakkalandet XO

1034 Bakkalandet XO

Entreprise: Totalentreprise
Byggherre: Nærøysund Eiendom AS
Periode: 2017-2019
Kontraktsum: 102Mkr

Omlegging av VA og infrastruktur

Omlegging av VA og infrastruktur ifbm nytt næring-/leilighetskompleks. Grunnarbeider, VA,
OV og utomhus ifbm bygget. Oppføring og bygging i regi av Nærøysund Eiendom.