Referanser / 1124 Rørvik Lufthavn Oppryddingstiltak

1124 Rørvik Lufthavn Oppryddingstiltak

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Avinor
Periode: 2022
Kontraktsum: 12Mkr

PFAS Opprydding

Sortering av forurenset masser. Totalt 5000m3 sortert ut å sendt på deponi til sjøs på godkjent
deponi i Sortland. I tillegg til nedsetting oljeutskiller, grunnarbeid og koordinering etablering av
nytt renseanlegg. Alt av arbeid inne på Rørvik Flyplass.