Prosjekter / 1126 Tjønsøyvegen

1126 Tjønsøyvegen

Entreprise: Totalentreprise
Byggherre: Nærøysund Kommune
Periode: 2023
Kontraktsum: 19Mkr

Veg Tjønsøya

forsterkning av den kommunale Tjønsøyveien i Nærøysund kommune