Prosjekter / 1130 Gang og sykkelveg, Ottersøy

1130 Gang og sykkelveg, Ottersøy

Entreprise: Totalentreprise
Byggherre:TEFT Eiendomsutvikling AS
Periode: 2023
Kontraktsum: 6Mkr

Utbredelse veg Leia Boligfelt

Gang og sykkelveg, breddeutvidelse og gatelys,
Leia Boligfelt, Ottersøy.