Referanser / 1069 Østre Gravlund

1069 Østre Gravlund

Entreprise: Totalentreprise
Byggherre: Vikna Kommune
Periode: 2018
Kontraktsum: 6Mkr

Etablering av nye gravfelt og infrastruktur

Etablering av 4 gravfelt med til sammen totalt 376 nye gravplasser, tilhørende infrastruktur og
funksjoner som prosesjonsvei, sentralplass, driftsplass og nye parkeringsplasser.