Referanser / 1000 Rorbuer Løvøya

1000 Rorbuer Løvøya

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Kvalpsundet Rorbuer
Periode: 2016
Kontraktsum: 0,6Mkr

Opparbeidelse av tomt

Uttak og opparbeidelse av tomt. Natursteinmur mot sjø.