Referanser / Driftskontrakt veg 2019-2024

Driftskontrakt veg 2019-2024

Entreprise: Underentreprise
Byggherre: Veidekke Industri AS
Periode: 2019 – d.d.

Beskrivelse

Nærøysund Kraftbetong AS har ansvar for 5 roder av dagens driftskontrakt. De er
underentreprenør for Veidekke som har kontrakten med Trøndelag fylkeskommune.

I tillegg til roder, har vi hatt ansvar for utvinning av strøsand og har ansvar for 4 strølagre i Ytre Namdal
som benyttes i denne kontrakten. Vi har hatt ansvar for kantklipp for hele kontrakten i Ytre
Namdal siden 2004. I tillegg har vi hatt årlig levering av knustmasser og veggrus ca. 15000 tonn
levert på veg.

I tillegg har både Nærøysund Kraftbetong og Nærøysund Entreprenør bistått Veidekke med
mindre tiltak i nåværende driftskontrakt. Eksempler på det er siktutbedring, sprengningsarbeid,
bytting kulvert og stikkrenner, breddeutvidelse, oppgrusing, kantklipp, skredsikring, asfaltering
og forarbeid til asfaltering, betongarbeider ifbm etablering av ny kulvert mm.