Referanser / Forarbeidskontrakt FV7224 og FV7222 Dalbotnvegen og Grøttemsvegen

Forarbeidskontrakt FV7224 og FV7222 Dalbotnvegen og Grøttemsvegen

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Nordland Fylkeskommune
Periode: 2023
Kontraktsum: 25 Mkr

Forarbeidskontrakt FV7224 og FV7222 Dalbotnvegen og Grøttemsvegen

Stor forarbeidskontrakt for Nordland fylkeskommune med kort byggeperiode. Trafikkavvikling,
arbeidsvarsling, teknisk kontroll, dokumentasjon, NVDB, innmålinger, provisoriske veger. Det
ble arbeidet på dagtid og lagt til rette for kontinuerlig omkjøring slik at arbeidet ikke gikk ut
over trafikken. Måtte også ta hensyn til skolebusser og melkbiler. Tett samarbeid med
busselskap, meieri og utrykningsetater.

Oppdraget gikk ut på forarbeid før asfaltering. Herav 20km grøfterensk, 30 stikkrenneskifter,
asfaltfresing, masseutskiftning, legging av duk og geonett og utlegging av forsterkningslag og
bærelag over ca. 12 km veg. Utført på 12 uker høsten 2023.

Samtidig som denne kontrakten utførte vi også FV7234 i Brønnøy. (Se neste referanseprosjekt)
Utført hovedsakelig i egenregi. Noe innleie på massetransport. Asfaltfresing og rekkverksarbeid
ble utført av UE.