Referanser / Forarbeidskontrakt FV7234 Torget i Brønnøy

Forarbeidskontrakt FV7234 Torget i Brønnøy

Entreprise: Hovedentreprise
Byggherre: Nordland Fylkeskommune
Periode: 2023
Kontraktsum: 25 Mkr

Beskrivelse

Stor forarbeidskontrakt for Nordland fylkeskommune med kort byggeperiode. Trafikkavvikling,
arbeidsvarsling, teknisk kontroll, dokumentasjon, NVDB, innmålinger, provisoriske veger. Det
ble arbeidet både på dagtid og på natt. Vegen ble stengt på natt med to gjennomslipp samt god
dialog med utrykningsetater. På dagtid ble et kjørefelt ved arbeidsområde stengt.

Oppdraget gikk ut på forarbeid før asfaltering. Herav 16km grøfterensk og noe
grøftesprengning, 42 stikkrenneskifter, asfaltfresing, masseutskiftning, legging av duk og
geonett og utlegging av forsterkningslag og bærelag over ca. 7,5 km veg. Utført på 12 uker
høsten 2023.

Samtidig som denne kontrakten utførte vi også FV7222 og Fv 7224 i nabokummen Sømna.
Utført hovedsakelig i egenregi. Noe innleie på massetransport og 2 arbeidslag. Asfaltfresing ble
utført av UE.